Over camsexwerk.nl

Camsexwerk.nl is een informatieve website voor dames, heren en stellen die graag willen werken in de webcamseks branche.

Via Camsexwerk.nl is het mogelijk om informatie over webcammen te lezen en via een online formulier aan te melden als webcammodel. Alle informatie en het online aanmelden is geheel gratis zonder bijkomende kosten of investeringen. Alle informatie op deze website, inclusief het online inschrijfformulier is bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. De inhoud van deze website is enkel gericht op volwassen.

Het aanmelden voor webcam thuiswerk.

Het gratis aanmelden als webcammodel is voor personen van 18+ jaar en is geheel kosteloos. Het is vrijblijvend en betaling is niet noodzakelijk. Wel dient u er zelf zorg voor te dragen dat de door u ingevulde informatie niet in strijd met de wet en/of openbare orde en goede zeden zijn.
Aansprakelijkheid

Camsexwerk.nl is niet aansprakelijk voor schade en/of ander nadeel, die voortvloeit uit het niet bereikbaar zijn van Camsexwerk.nl

Camsexwerk.nl is niet verantwoordelijk voor site’s die buiten het domein van Camsexwerk.nl vallen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, site’s die bereikbaar zijn via gesponsorde koppelingen en/of koppelingen in een advertentie of reclame link/banner. Hierom aanvaardt Camsexwerk.nl ook geen aansprakelijkheid met betrekking tot schade en/of ander nadeel die voortvloeit uit het bezoeken van de desbetreffende site.